GŵylGroeso - Campus Trefforest

22-09-2021 at 11am to 24-09-2021 at 5.30pm

Lleoliad: Campus Trefforest

Gynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

WelcomeFest_v2.png

Mae Prifysgol De Cymru ac Undeb y Myfyrwyr wedi cydweithio i greu gŵyl newydd ar gyfer 2021 i groesawu myfyrwyr newydd a phresennol i’n campysau!

Bydd prif lwyfan, cerddoriaeth fyw ac adloniant, cyfle i flasu bwyd a diod am ddim, yn ogystal â marchnad masnachwyr lleol a stondinau gwybodaeth ar gyfer popeth y mae arnoch angen ei wybod am Brifysgol De Cymru. Bydd hefyd yn cynnwys elfennau o ffeiriau’r glas, a gynhelir ar ddechrau’r tymor fel arfer, oherwydd bydd Undeb y Myfyrwyr yn cynnal stondinau ac arddangosiadau ymarferol.


Pwy fydd yno?

 • The Little Green Corner
 • OHMYSHAKES
 • Treble Media
 • MAZI
 • Interlink
 • Storyville Books
 • Barnardo’s
 • British Transport Police
 • Kate Mercer Art & Photography
 • Zero Penarth
 • Artis Community Cymuned
 • South Wales Police
 • Boom Battle Bar
 • DJ Killer Tomato
 • Save our Ships
 • Coel Gifford
 • Students' Union clubs and societies
 • A mwy...
Digwyddiad awyr agored ydyw yn bennaf, gydag ardaloedd dan orchudd, i gydymffurfio â rheoliadau Llywodraeth Cymru yn ymwneud â COVID-19 a digwyddiadau, felly gwiriwch y tywydd cyn cyrraedd a naill ai gwisgo’n gynnes neu ddod ag eli haul gyda chi (pwy a ŵyr sut bydd hi yma yng Nghymru!)


Sylwer: Gofynnir i chi neilltuo’ch tocyn am ddim cyn y digwyddiad i gydymffurfio ag Olrhain a Thracio. Os na allwch ddod ar ôl neilltuo tocyn, canslwch eich lle oherwydd nifer gyfyngedig o docynnau sydd ar gael.