Coffi, Cacen a Chwis Cymraeg

23-09-2021 at 3.30pm to 4.30pm

Lleoliad: C27, Campus Casnewydd

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Welsh Welcome Activities cym.png

Hoffech chi ddod i adnabod siaradwyr Cymraeg eraill yn PDC?  Dewch i gymryd rhan mewn cwis Cymraeg, mwynhau cacen a choffi am ddim, a dysgu mwy am gyfleoedd Cymraeg yn y Brifysgol.

Noder mae digwyddiad cyfrwng Cymraeg yw hwn, sydd wedi ei anelu at holl fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg yn PDC.  


Os hoffwch chi ddod i'r digwyddiad, cysylltwch gyda [email protected], Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.