Diwrnod Hwyl Pêl-droed LGBT, Trefforest

15-02-2020 at 4.30pm

Lleoliad: Canolfan Chwaraeon, Campws Trefforest

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Canolfan Chwaraeon Trefforest 

Dewch i gicio pêl mewnamgylchedd cwbl gynhwysol. Croeso i bob gallu a hunaniaeth.
Archebwch trwy e-bostio: footballwithpride@gmail.com