Digwyddiadau Croeso

11 MEDI - 6 HYDREF 2023


Mae'r wythnosau cyntaf yn amser cyffrous; cyfle i wneud ffrindiau newydd, tanio diddordebau newydd, a gwneud ychydig o atgofion bythgofiadwy ar hyd y ffordd.

Mae ein digwyddiadau croeso yn cynnwys llawer o weithgareddau pwysig. Eu pwrpas yw eich helpu i ymgartrefu, dod i adnabod eich campws, cwrdd â chyd-fyfyrwyr a chael blas ar fywyd Prifysgol.

Ar y dudalen hon, ceir hyd i ddetholiad o ddigwyddiadau a gynhelir yn ystod wythnosau cyntaf y tymor. Byddwch hefyd yn cael eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau sefydlu Cyfadranol a Chwrs. Bydd yn hanfodol i chi fynychu’r sesiynau hyn. 

Bydd y wybodaeth hon yn parhau i gael ei diweddaru felly cadwch lygad i ddarganfod mwy.

#CROESOIPDC

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r #TeuluPDC ac rydym yma i roi'r wybodaeth a'r offer i chi ddod i adnabod eich cartref newydd.


Ar y dudalen hon, ceir hyd i ddetholiad o ddigwyddiadau a gynhelir yn ystod wythnosau cyntaf y tymor.

Porwch drwy uchafbwyntiau’r digwyddiad i gael blas ar yr hyn sydd o’ch blaenau, ond peidiwch ag anghofio ymweld â’r rhaglen lawn o ddigwyddiadau myfyrwyr, sydd wedi’u cynllunio i roi’r cychwyn gorau posibl i chi.

All student events 2Students welcome v3


WYTHNOS GROESO RHYNGWLADOL

International students

Mae’r Rhaglen Groeso Rhyngwladol yn gyfres o ddigwyddiadau cymdeithasol sy’n helpu myfyrwyr i ymgartrefu, gwneud ffrindiau a dod i arfer â bod yn y DU.

RHAGLEN BYWYD PRESWYL                     

Accommodation Photoshoot 2021_43417

Mae'r rhaglen Bywyd Preswylydd yn ymroddedig i gyfoethogi eich amser tra'n byw yn neuaddau'r Brifysgol.

CERDDED A SGWRSIO

Wellbeing Walk and Talk

Ymuno â thaith gerdded leol a mwynhau ystod eang o fuddion gan gynnwys cynyddu’ch ffitrwydd, hwyliau, ryngweithio cymdeithasol â myfyrwyr eraill, a dod i adnabod yr ardal leol.

PECYN LLES

Wellbeing kit

Byddwn yn eich arwain ar sut i wneud pecyn lles llawn nwyddau sy'n hyrwyddo hunanofal mewn amgylchedd hamddenol ac cyfeillgar - gyda danteithion i cychwyn ar eich cit!

CYFLE I SGWRSIO

Chance to chat

Rydym yn dod â grwpiau'sgwrsio' bach o fyfyrwyr at ei gilydd mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar. Dan arweiniad mentor arbenigol a fydd yn dechrau'r sgyrsiau ac yn darparu cefnogaeth gyfeillgar trwy gydol y sesiwn.

SGILIAU ASTUDIO

GP Reg

Mae gweithdai Sgiliau Astudio wedi'u hamserlennu i roi dealltwriaeth i fyfyrwyr o ofynion ysgrifennu academaidd.

MENTORA MYFYRWYR

Student mentors

Dysgwch sut gall y Cynllun Mentora Myfyrwyr eich helpu ar eich taith yn y brifysgol.

SESIYNAU CRAFT

Craft session

Ymunwch â sesiwn creu crefft - gwnewch anreg neu crewch rywbeth arbennig i chi n unig.

Students welcome v2

LLYFRGELL

Library

Mae Gwasanaethau Llyfrgell yn darparu ystod eang o wasanaethau llyfrgell a gwybodaeth o ansawdd uchel i fyfyrwyr Prifysgol De Cymru, academyddion ac ymchwilwyr.

CAEL MYNEDIAD AT GYMORTH YN PDC

Darganfyddwch sut y gallwch chi gael cymorth tra'n astudio ym Prifysgol De Cymru.


UNDEB Y MYRFYRWYR

SU_Events.width-900.format-jpeg

CYMORTH TG

IT Support v4

Y GAPLANIAETH

rawpixel-683571-unspla.20bc19e3.fill-450x341.format-jpeg

YR ARDAL GYNGHORI

Advice Zone