Digwyddiadau Croeso 2020


Rydym wedi ymestyn ein rhaglen Digwyddiadau Croeso i ganiatáu amser i'n myfyrwyr newydd wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn ein cymuned yn PDC.

Mae ein Digwyddiadau Croeso yn cynnwys cymysgedd o weithgareddau digidol ac ar y campws, a neilltuwyd i’ch helpu i gael ymdeimlad o fywyd y Brifysgol sy'n aros amdanoch chi. O ddosbarthiadau coginio a chystadlaethau i gerddoriaeth fyw a Ffair y Glas Rhithwir - mae rhywbeth at ddant pawb.

Mae'n syniad da cymryd rhan mewn cymaint o ddigwyddiadau croeso ag y gallwch, taflu'ch hun i fywyd prifysgol a chael cymaint allan o'ch wythnosau cyntaf yma â phosib!

Mae digwyddiadau ar agor i bob myfyriwr - p'un a ydych chi'n fyfyriwr Israddedig, Ôl-raddedig, Cartref, UE neu Rhyngwladol.

Rydyn ni'n gweithio'n galed i sicrhau eich bod chi'n cael y dechrau gorau posib yn y brifysgol wrth gadw'n ddiogel.Digwyddiadau yn ôl Campws

CAERDYDD   GLYN-TAF 
CASNEWYDD   TREFFOREST

Diogelwch ar y Campws

Rydym yn cymryd camau i sicrhau bodeich iechyd, diogelwch a lles yn cael ei flaenoriaethu.

Undeb y Myfyrwyr

Beth sydd ‘mlaen yn Undeb y Myfyrwyr yn ystod Wythnos y Glas.


📅 Digwyddiadau Croeso: 12fed Medi – 2il Hydref