St David's Day Celebration

01-03-2019 at 1pm to 01-03-2019 at 2pm

Location: Room A30, Tŷ Crawshay, Treforest Campus

Audience: Public

Add to calendar

St David's CompetitionST DAVID'S DAY CELEBRATION

Join us and celebrate St David's day! During the celebration, there will be an opportunity to attend an award ceremony for USW students who have received Welsh Scholarships from USW and the Coleg Cymraeg Cenedlaethol this year; and network with the Welsh community at USW. Refreshments will be provided.

Please RSVP your attendance by emailing catrin.evans@southwales.ac.uk by Monday 25th February.

COMPETITION

For a chance to win a signed Welsh rugby shirt by the Welsh international rugby team, all you have to do is post a picture on Twitter on 1st March with #DyddGŵylDewiHapus and tag @CangenDeCymru and @De_Cymru in the picture. The one with the most retweet and favourites will be the winner!

DATHLIAD DYDD GŴYL DEWI

Yn ystod y dathliad, bydd cyfle i fynychu seremoni wobrwyo myfyrwyr PDC sydd wedi derbyn ysgoloriaethau Cymraeg gan y Brifysgol a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni a rhwydweithio gyda chymuned Gymraeg Prifysgol De Cymru. Darperir lluniaeth.

Ateber erbyn dydd Llun 25 Chwefror 2019 drwy anfon ebost at catrin.evans@decymru.ac.uk.

CYSTADLEUAETH

Am siawns i ennill crys rygbi Cymru wedi ei arwyddo gan dîm rhyngwladol rygbi Cymru, yr unig beth sydd rhaid i chi wneud yw rhoi llun ar trydar ar y 1af o Fawrth gyda #DyddGŵylDewiHapus, a thagio @CangenDeCymru a @De_Cymru yn y llun. Bydd y llun fydd yn cael ei aildrydar a'i hoffi mwyaf yn ennill!