Diwrnod Shwmae – 15 Hydref 2018

October 10, 2018


Byddwn yn dathlu diwrnod Shwmae ar ddydd Llun 15fed o Hydref, sy’n gyfle i ddangos fod y Gymraeg yn perthyn i bawb a gallwn ei defnyddio drwy’r flwyddyn – yn y Brifysgol, yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith, yn y gymuned, gyda ffrindiau – ym mhobman! Felly rhowch gynnig arni a dechreuwch bob sgwrs gyda ‘Shw’mae?’ neu ‘Sumae?’

Beth sydd ymlaen ym Mhrifysgol De Cymru?

Campws Dinas Casnewydd
Bydd gan Menter Iaith Casnewydd stondin wrth dderbynfa’r Brifysgol gyda gwybodaeth am weithgareddau cyfrwng Cymraeg, losin i unrhyw un sy’n dechrau sgwrs yn Gymraeg a chystadleuaeth i ennill taleb siopa gwerth £100.00.

Campws Pontypridd
Cymraeg@Crawshays: Dewch i gaffi Crawshay i gymdeithasu yn Gymraeg a mwynhau Picau ar y maen. Croeso i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg o bob lefel. 1.00 – 1.30pm

Campws Caerdydd, ATRiuM
Bydd gan y Gymdeithas Gymraeg stondin ger derbynfa’r ATRiuM gyda gwybodaeth am ddigwyddiadau cymdeithasol Cymraeg. Gall myfyrwyr gofrestru efo’r Gymdeithas yn ogystal. 11.00 – 14.00yp

Cystadleuaeth Shwmae

Am siawns i ennill pêl rygbi wedi ei arwyddo gan Sam Warburton, cyn chwaraewr rhyngwladol undeb rygbi Cymru, yr unig beth sydd rhaid i chi wneud yw rhoi llun #Shwmae ar trydar, a thagio @CangenDeCymru a @De_Cymru yn y llun. Bydd y llun fydd yn cael ei ail-drydar a’i hoffi mwyaf yn ennill!

Tagged: unilife