Welsh Society St David's Day Events (22nd March)

March 13, 2018

St David’s Day Events

10:30 – 12:30pm – Coffee morning, near reception at Newport Campus.
12:00 – 2:00pm – Traditional Welsh Folk Dance in the ATRiuM Foyer.

All welcome!

Tagged: unilife welsh_learners Welsh_Speakers

Yn y Gymraeg

Coleg Cymraeg Digwyddiadau Dydd Gwyl Dewi (22 Mawrth)

March 13, 2018

Digwyddiadau Dydd Gwyl Dewi

10:30 – 12:30pm – Bore Coffi, ger y dderbynfa, campws Casnewydd.
12:00 – 2:00pm – Twmpath yng nghyntedd yr ATRiuM

Croeso i bawb!

Tagged: unilife welsh_learners Welsh_Speakers