Welsh Society St David's Day Events (1st March)

February 23, 2018

St David’s Day Events

These events were postponed due to adverse weather conditions. Please see here for reorganised St David’s Day events.

10:30 – 12:30pm – Coffee morning, near reception at Newport Campus.
12:00 – 2:00pm – Traditional Welsh Folk Dance in the ATRiuM Foyer.
12:30 – 1:30pm – Meet in Stilts for a St David’s Day lunch.

All welcome!

Tagged: unilife welsh_learners Welsh_Speakers

Yn y Gymraeg

Coleg Cymraeg Digwyddiadau Dydd Gwyl Dewi (1 Mawrth)

February 23, 2018

Digwyddiadau Dydd Gwyl Dewi

10:30 – 12:30pm – Bore Coffi, ger y dderbynfa, campws Casnewydd.
12:00 – 2:00pm – Twmpath yng nghyntedd yr ATRiuM
12:30 – 1:30pm – Cymraeg@Stilts – Cyfarfod i gael cinio Cymreig yn Stilts, Campws Trefforest

Croeso i bawb!

Tagged: unilife welsh_learners Welsh_Speakers