Give Welsh a Cwtch

January 24, 2017

Santes Dwynwen’s Day is celebrated in Wales on 25 January. Santes Dwynwen is Wales’patron Saint of love. Celebrating this festival has become increasingly popular over recent years.

St Dwynwen's Day

Over the years, many couples have met and fallen in love at the University, so why not join in the fun and celebrate the language of love on Wednesday.

We’re encouraging learners and people who want a taste of the language to use their Welsh on this special day for lovers in Wales – and hope this will inspire people to continue to learn the language once they see that Welsh really is the language of love! Have a go at some of these romantic phrases…

‘Dydd Santes Dwynwen Hapus’ / Happy Santes Dwynwen’s Day
Deeth Saantess do-in-when haa-pis

‘Dwi’n dy garu di’ / I love you
Dween dugh Gary dee

'Rwyt ti’n bert’ / You are beautiful
Roo-it teen bear-t

‘Mae gen i anrheg i ti’ / I have a gift for you
Ma-ee gain-e annereg e-tee

‘Rwyt ti’n berffaith’ / You are perfect’
Roo-it teen bear-phaaeth

‘Rwyt ti’n werth y byd i mi’ / You mean the world to me
Roo-it teen wearth eugh bead ee me

‘Ti’n lysh! / You’re lush!
Teen lush!

‘Ga i Sws?’ / Can I have a kiss?
Gaa – e Soos? (‘Soo’ as in ‘Zoo’)

Tagged: unilife

Yn y Gymraeg

Carwch y Gymraeg

January 24, 2017

Mae Dydd Santes Dwynwen yn cael ei ddathlu yng Nghymru ar 25 Ionawr. Santes Dwynwen yw nawddsant cariadon Cymru. Mae dathlu’r ŵyl yn boblogaidd iawn erbyn heddiw.

Mae nifer o gyplau wedi cyfarfod yn y Brifysgol dros y blynyddoedd, felly rydym ni’n ymuno yn rhamant yr wyl, gan annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg wrth fod yn ramantus ddydd Mercher.

Rydym yn annog dysgwyr a phobl sydd eisiau blas ar yr iaith i ddefnyddio’r Gymraeg ar ddiwrnod arbennig cariadon Cymru. Gobeithio y bydd hyn yn ysbrydoli pobl i barhau i ddysgu’r iaith wrth iddyn nhw sylweddoli bod y Gymraeg yn iaith mor ramantus!

Dyma rai brawddegau rhamantus yn y Gymraeg i’ch helpu chi…...

Tagged: unilife