Welsh Society St David's Day Events & Gala Dinner

February 21, 2017

St David’s Day Events

12.00 – 1pm – Meet in Stilts for St David’s Day lunch
2.30 – 3pm – Opportunity for staff and students to come together to practice speaking Welsh.
5.30 – 6.15pm Clog dancing with Tudur Phillips – ATRiuM – CA B414

All welcome!

Tagged: unilife welsh_learners Welsh_Speakers

Yn y Gymraeg

Coleg Cymraeg Digwyddiadau Dydd Gwyl Dewi & Cinio Mawreddog

February 21, 2017

Digwyddiadau Dydd Gwyl Dewi (1 Mawrth)

12.00 – 1yp – Cyfarfod i gael cinio yn Stilts, Campws Trefforest ar Ddydd Gwyl Dewi
2.30 – 3yh – Cymraeg@Crawshays – Campws Trefforest – Cyfle i staff a myfyrwyr ddod at ei gilydd i ymarfer siarad Cymraeg
5.30 – 6.15yh – Clocsffit gyda Tudur Phillips!

Croeso i bawb!

Cinio Mawreddog

Cangen De Cymru o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Gymraeg Prifysgol De Cymru

Nos Wener 31 Mawrth 2017, 7.00yh
Gwesty’r Angel, Caerdydd
Pryd tri Chwrs
Gwisg Smart
Tocynnau – £25.00

Linc i brynu tocyn

Cysylltwch â Catrin Evans (catrin.evans@decymru.ac.uk / 01443 482507) i brynu tocynnau a nodi unrhyw anghenion dietegol erbyn 27 Chwefror os gwelwch yn dda.

Tagged: unilife welsh_learners Welsh_Speakers