Ydych chi eisiau ennill taleb Amazon gwerth £25?

December 20, 2017

Mae Prifysgol De Cymru yn adolygu’r ddarpariaeth dwyieithog ar gyrsiau is-raddedig y Brifysgol.

Os ydych chi’n siarad Cymraeg, gallwch helpu drwy gwblhau’r arolwg, a ddylai gymryd rhwng 10 a 15 munud o’ch amser:

Holiadur Myfyrwyr

Gall cyfrannwyr yr arolwg ennill
un o bedwar taleb Amazon, gwerth £25 yr un.

Bydd eich barn yn helpu’r Brifysgol wrth gynllunio darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer y dyfodol.

Mae’r arolwg ar agor hyd at 31ain o Ionawr.

Os ydych yn dymuno gwybod mwy am yr ymchwil gallwch gysylltu a ni yn OB3 ar heledd@ob3research.co.uk

In English

Welsh-medium education survey – win £25

The University of South Wales is reviewing Welsh-medium undergraduate provision at the University.

If you are a Welsh speaker, you can help by completing a survey, which should take between 10 and 15 minutes of your time:

Student Survey

Survey participants can win one of four Amazon vouchers, worth £25 each.

Your input will help the University to improve Welsh medium provision in the future.

The survey is open until 31st January

If you would like to find out more about this research, you can contact OB3 Research by emailing heledd@ob3research.co.uk

Tagged: Welsh_Speakers