What you need to know about becoming a Student Voice Representative

September 12, 2014

The University knows that students’ contributions to the management and development of their courses is a major advantage – so it invests in a scheme called Student Voice Representatives.

The role is rewarded with a scholarship payment which you claim at the end of the academic year. You can also use your time spent on the role for the Grad Edge scheme which recognises that students gain additional skills and work-related experience during their time at University. These are attributes which are in addition to your academic subject expertise and are very highly valued by employers. So – it’s a chance to earn a scholarship and build your CV.

The University is appointing 24 SVRs shared between the 5 campuses plus 2 SVRs representing Welsh-medium students, for which you’ll need to be a fluent Welsh speaker.

The closing date for applications is 8.00 am Wednesday, 8th OCTOBER 2014.

Tagged: listening_to_you unilife Welsh_Speakers

Yn y Gymraeg

Beth sydd angen gwybod am fod yn Gynrychiolydd Llais Myfyrwyr

September 12, 2014

Cred y Brifysgol fod mewnbwn myfyrwyr ar reolaeth a datblygiad eu gwobrau yn hynod bwysig. Felly, mae’r Brifysgol wedi buddsoddi mewn system o Gynrychiolwyr Llais Myfyrwyr.

Mae’r sawl sy’n gwneud y rôl yn derbyn taliad ysgoloriaeth y gellir ei hawlio ar ddiwedd y flwyddyn academaidd. Bydd angen i chi gasglu tystiolaeth bob tymor i gefnogi’ch cais (gall hyn gynnwys cofnodion cyfarfodydd fynychoch chi, nodiadau achos, e-byst ac ati). Ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, byddwch yn cyflwyno’r dystiolaeth yma fel portffolio i ddangos eich bod wedi cyflawni’r rôl yn dda ac yna byddwch yn derbyn tâl yr ysgoloriaeth. Byddwch hefyd yn cael eich cynnwys yn awtomatig yng nghynllun Grad Edge. Cynllun gan y Brifysgol yw 'Grad Edge’ i adnabod fod rhai myfyrwyr yn ennill sgiliau ychwanegol a phrofiadau yn berthnasol â gwaith yn ystod eu hamser yn y Brifysgol. Mae’r rhain yn briodweddau sy’n ychwanegol i’ch arbenigedd yn eich pwnc academaidd a rhoddir pwyslais mawr arnynt gan gyflogwyr. Bydd yr ardystiad gewch chi ar ddiwedd y flwyddyn yn rhoi mantais i chi dros nifer o bobl eraill wrth ymgeisio am swyddi.

Mae’r Brifysgol yn penodi 24 CLlM i’w rhannu rhwng y 5 campws yn ogystal â 2 GLlM sy’n cynrychioli myfyrwyr cyfrwng Cymraeg.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 8.00am ar ddydd Mercher, 8fed HYDREF.

Tagged: listening_to_you unilife Welsh_Speakers