Cymorth Sgiliau Astudio yn y Gymraeg gan y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia

November 5, 2010

Gall myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg sydd wedi’u cofrestru gyda Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia y Brifysgol yn awr gael mynediad i Gymorth Sgiliau Astudio unigol gyda Thiwtor Cymraeg.

Gall myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg sydd wedi’u cofrestru gyda Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia y Brifysgol yn awr gael mynediad i Gymorth Sgiliau Astudio unigol gyda Thiwtor Cymraeg.

Ymwelwch a’r wefan Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia i wybod mwy.

Tagged: dds glamlife welsh_learners Welsh_Speakers